Kupu X: Ko e Tupu Tokolahí

Kupu X: Ko e Tupu Tokolahí

Koe‘uhi ko e ngaahi uesia ‘e hoko tupu mei he fakautuutu ‘o e tupu tokolahi ‘a e kakaí, ‘oku ‘i ai leva ‘a e mahu‘inga ke fai ‘a e tokanga ki hono fakasi‘isi‘i ‘a e tupu tokolahi ko ení. ‘Oku ‘a e kakai kotoa pē ‘a e fatongia ke nau fakakaukau‘i ‘a e tu‘unga ‘o e tupu tokolahi ‘a e kakaí ‘o fekau‘aki mo ‘enau fakakaukau ko ia ke ma‘u ha‘anau fānau. Ko ia ai ‘oku mahu‘inga ke nau ma‘u ha ngaahi fakamatala mo ha ngaahi founga ki hono fakakaukau‘i ‘o e tokolahi ‘o ‘enau fānaú.