Kupu VIII: Ko e Tokangaekina ‘o e Totonu fakae‘Otua ‘a e Kakai Fefiné

Kupu VIII: Ko e Tokangaekina ‘o e Totonu fakae‘Otua ‘a e Kakai Fefiné

‘Oku tau tui ‘oku tatau pē ‘a e fefiné mo e tangatá ‘i he tapa kotoa pē ‘o ‘ena mo‘uí. ‘Oku tau fakapapau ‘a e totonu ‘a e kakai fefiné ke nau ma‘u ‘a e faingamālie tatau mo e kakai tangatá ki he ngaahi ngāue‘anga, ngaahi fatongia, ngaahi tu‘unga mo e ngaahi monū‘ia kotoa pē. ‘Oku tau tui foki ki he mahu‘inga ‘o e kakai fefiné ke nau ‘i he ngaahi tu‘unga mo e ngaahi lakanga ‘o e fa‘u‘anga tu‘utu‘uni ‘i he tapa kotoa pē ‘o e mo‘ui mo e ngāue ‘a e Siasí.